tirsdag den 6. marts 2012

Anvisning i at blive vinkender på 25 minutter

Her på Gastropean er vi stolte over at kunne præsentere en så prominent gæsteblogger som den navnkundige svenske vinekspert A. S. Trindberg.
A. S. Trindberg har siden sit gennembrud med bogen Rödvins rummet, der lagde grunden til det moderne vingennembrud i 80'erne, stået som en af vor tids helt store autoriteter inden for vinsmagningens ædle kunst.

Anvisning i at blive vinkender på 25 minutter

Af A. S. Trindberg

Forord

Det står enhver frit for at købe vin og mene om den, hvad enhver ønsker at mene. Ingen tvivl om det. Alligevel må det konstateres, at visse meninger står i højere kurs end andre. Ved middage på restauranter eller i privat regi, ved festlige lejligheder eller ligefrem til vinsmagninger (det er her, denne pamflet virkelig kommer til sin ret), kan enhver mæske sig med storartede vine, hvis de har råd, men dette er for en ikke helt lille befolkningsgruppe langt fra nok. Det væsentlige er ikke blot at nyde vinen, men at tale om vinen. Uden en i særlige koder fyldestgørende analyse og beskrivelse af vinen kan den ikke opfattes som behørigt konsumeret. Denne analyse og beskrivelse kan kun foretages af en ægte vinkender. At blive en sådan vinkender kræver mange års hårdt slid og en betragtelig portion selvfedme. Heldigvis er kunsten ikke svær at aflure, og med denne pamflet i hånden turde ethvert nogenlunde fornuftigt menneske være i stand til at bluffe sig igennem som Kender efter ca. 25 minutters studier.

Baggrund

Jeg forråder her idealet for den ægte vinkender, der vil hævde, at kun en slidsom og mangeårig interesse kan føre til evnen at fremtræde som Kender. Sandheden er: Der er intet lettere end at være vinkender. Hvor den uindviede dagligdags vindrikker (og uha, er der noget man ser ned på som Kender, er det folk der blot drikker vin) f.eks. vil sige, at en vin 'smager utroligt dejligt', vil en Kender aldrig begive sig ned på det niveau. Efter at have snuset, gurglet, in- og exhaleret nogle gange, vil han rynke panden lidt og ustøde et betænksomt: Hmmm. Hvis han virkelig synes godt om vinen, vil det kort efter blive fulgt op af et temmeligt intetsigende 'Interessant'. Hvor vindrikkeren blot har givet udtryk for en følelse af, at vinen smagte godt, vil Kenderen aldrig nedlade sig til følelser; hans bedømmelse stikker dybere, hans analyse er fagligt baseret og hans viden og evner er selvsagt uendelige. For Kenderen handler det ikke om blot æstetisk nydelse, men om hans egen bedømmelse og dermed andres manglende omdømme og åndsevner. Kunsten at være vinkender hviler på et basalt kendskab til fagtermer, en betydelig selvovervurdering og en vis evne til omstilling. Den sande Kender tager aldrig fejl og må derfor altid være omhyggelig med at stå i en position, hvorfra hans bedømmelse ikke kan modsiges. Over for lægmand vil Kenderen stille sig på den tekniske og faglige side for at vise sin overlegenhed og overtrumfe med sin kunnen, men over for fagfolk vil han stille sig på den jævne vindrikkers parti og dermed gennemtrumfe sine kæpheste alene på en æstetisk holdning. Således er Kenderen altid på sikker grund og almægtig i sin egen fuldkommenhed.

Indledende øvelser

En vinconnaisseur bør aldrig være kategorisk i sine udtalelser; dette kan opfattes som useriøst, og desuden er det ganske risikabelt. En vinkender kan dufte til sit glas i timevis. Dette giver indtryk af fordybelse og udskyder, at andre evt. måtte aftvinge vinkenderen en egentlig holdning.

Hvis vinkenderen føler sig nødsaget til at komme med en egentlig værdidom – og dette bør generelt set undgås – skal han selvfølgelig understrege, at der blot er tale om en præliminær iagttagelse og derefter udtrykke sig med gloser, der kun vanskeligt – om overhovedet – har nogen direkte sammenhæng med virkeligheden. Et eksempel: For en vin på dette niveau, udtrykker den nogen omtanke, om ikke egentlig ædelhed, så dog en stræben mod en vis vertikalitet. Eller: Vinens viskositet og frugt er muligvis ikke i balance, men måske er det blot det stadie, vi har grebet vinen i? Blev De ret meget klogere? Nej, men sådan tale hægter hvemsomhelst af. Den ukyndige imponeres; den kyndige orker ikke at modsige eller stille spørgsmål. Resultatet er, at den, der fremkommer med sligt, fremstår uimodsagt og som en ægte connaisseur!

Stil

Et godt råd til den begyndende vinkender er at finde en særlig stil, et teknisk udtryk eller en særlig vinkel, man anlægger på alle vine. F.eks. kan man sørge for altid at spørge, om vinen har været bâtonneret, picheret eller lignende. Hvad enten der kan gives et fornuftigt svar på spørgsmålet eller ej, kan vinkenderen sætte en eftertænksom og bedrevidende mine op og sige: 'Hmmm' eller 'Ah'. Det gælder blot om at finde sin egen detalje at spørge til. Eventuelle kontraspørgsmål eller opfølgninger kan til enhver tid afværges ved blot at stikke næsen dybt i glasset og se meget koncentreret ud. (Dette gælder i alle prekære situationer)! Efterhånden som man møder de samme mennesker flere gange med samme spørgsmål, vil folk begynde at tro, at man har forstået noget, som er gået hen over hovedet på alle andre; en særlig indsigt i vinen, der knytter sig til f.eks. bâtonnage. De fleste tekniske termer vil fungere i denne sammenhæng.

Gloser

A

Akademisk

Er man på dybt vand i diskussionen af en given vin, eller af vin generelt, kan man altid spille 'Joh, men nu skal det jo ikke blive for akademisk-kortet'. Hermed signalerer man, at man ved bedre, men at ingen andre tilstedeværende vil være i stand til at fatte noget videre, hvis man begynder at forklare.

Autolyse

Et begreb, der skal bruges med en vis forsigtighed, da det har en reel betydning. I reglen i forbindelse med champagne. Dog ved stort set ingen, hvad denne betydning er, så begrebet er i de fleste situationer ganske anvendeligt! Bliver man spurgt direkre til betydningen, kan man blot nøjes med at sukke og forklare, at det er en ganske kompliceret proces i enzymerne i vinen. (Da mindre end en kvart procent af verdens befolkning ved, hvad enzymer egentlig er, så er det normalt rimelig sikker grund).

B

Balance

Refererer til balancen mellem vinens forskellige elementer; syre, sødme, tannin osv. Enhver vinkenders vigtigste redskab. I de fleste kredse er det helt legitimt at sige ting som: 'For mig er det vigtigste i en vin balance.' Dermed har har man antydet, at man smager vin på et andet niveau end andre, samtidig med at det er umuligt at modsige (skulle nogle mon foretrække en ubalanceret vin?).

Banal

En perfekt glose til at vise mangel på respekt for en vin uden at sige nogetsomhelst konkret. Virker, uanset om der er tale om en grand cru eller en tilbudsvare fra supermarkedet.

Besynderlig

Udtryk, der afhængigt af sammenhængen kan vise bekymring, mishag, glæde eller snart sagt hvad som helst. Bør for en sikkerheds skyld ledsages af en let panderynken og intensiv snifning til vinen. (Således kan det om ikke andet, være besynderligt at netop denne vin smager så godt, på trods af producent, årgang, stadie, smagskomponenter eller whatever).

Brett

Kort for brettomycanes. En særlig type vildgær, der giver en lidt rustik staldlignende duft. Duften er ret almindelig i meget gammeldags vin i modsætning til udtrykket, som ikke mange kender. Har en konkret betydning, så udtrykket skal bruges med forsigtighed.

C

Centripetal

'Vinens energi har en nærmest centripetal karakter'. Fuldstændigt vrøvl; en karakteristik, der skal anvendes med forsigtighed.

D

Dejlig

En værdidom. Bør undgås. Kan til nød bruges i forvrøvlede forbindelser som: 'Dejligt at nogle har modet til at gå imod strømmen og være mainstream.'

Dobbeltydige bedømmelser

På sin vis højdepunktet af en vinkenders kontrafej. Kan ikke bruges for meget i forbindelse med vin. F.eks.: 'Vinen har en umiddelbar frugt, der står i skarp kontrast til dens komplicerede struktur.' Eller: 'Strukturen i vinen gør, at den nærmest har indbygget sin modsætning.' Eller: 'Frugten er næsten overdøvende, men alligevel er den ikke særlig fremherskende.' (!)

Dæmonisk

Skal bruges sjældent og med varsomhed, men er komplet ubegribeligt og vil ofte gøre lykke i sætninger som: 'Vinen er umiddelbart ganske ligetil, men den har noget dæmonisk over sig.'

E

Elegisk

Altid herligt at binde vinens karakter op på en kategorisering af mennesketyper, som de færreste egentlig er fortrolige med. Se også Sangvinsk, Flegmatisk og Kolerisk

F

Farve

Vinens farve er i reglen en del af bedømmelsen, men man kan let slippe uden om egentlige modsigbare udtalelser ved f.eks. at fremhæve vinens 'hårde' eller' krystallinske' farve.

Flegmatisk

Altid herligt at binde vinens karakter op på en kategorisering af mennesketyper, som de færreste egentlig er fortrolige med. Se også Sangvinsk, Elegisk og Kolerisk.

G

Gammeldags

Herligt udtryk, der kan være positivt, negativt, nedladende eller opløftende efter behag. Man kan evt gardere sin beskrivelse (mod at andre finder vinen moderne) ved at hævde, at 'intentionen er gammeldags.'

H

Hm

Bør aldrig benyttes som svar på spørgsmål, hvor det kan fremstå usikkert og famlende, men vældig gerne i en indadvendt skuen med et eftertænksomt udtryk, hvor det giver indtryk af dybsindighed og en mere tilbundsgående og kompleks forståelse af vinen, end andre mennesker er i stand til.

I

Indtagende

Antyder at en vin smager eller dufter godt, men egentlig ikke er noget værd.

Interessant

Fremragende udtryk, der kan hives frem i de fleste vanskelige situationer, skulle man blive tvunget til at lave en egentlig bedømmelse af en vin, eller hvis man er så uheldig, at det er ens svigerfar eller vinbonden selv, der har serveret noget, der smager af gammel bark og kogt penalhus. ('Hvad jeg synes? Joh, interessant – virkelig interessant!')

J

Jagtvin (Årets Jagtvin)

Nedladende (og forsøgsvis humoristisk) måde at negligere kvaliteten af en given vin. Virker kun med rødvine.

K

Karikatur

Definitivt for karakteristisk. Bør kun bruges, hvis man er på virkelig sikker grund!

Karakteristisk

Fint udtryk, når man ikke synes at vinen smager fuldstændig gennemsnitligt, men ikke rigtig ved, om man kan lide den.

Koldklima vin

En ret usammenhængende betegnelse for vine lavet i et relativt koldt klima. Vist nok et forsøg på at bringe vin fra f.eks. Canada og New Zealand ind i det fine selskab med f.eks. Bourgogne og Champagne.

Kolerisk

Altid herligt at binde vinens karakter op på en kategorisering af mennesketyper, som de færreste egentlig er fortrolige med. Se også Sangvinsk, Elegisk og Flegmatisk.

Kompleks

Eksemplarisk udtryk, der kan benyttes om de aller største vine, såvel som nogle fæle fejlskud; kompleks. Hvad betyder det? Tjah. Det kræver et komplekst svar.

Korrekt

Betyder, at vinen ikke har nogen fejl, men at vinkenderen finder den særdeles kedsommelig.

L

Laktisk

Konkret betegnelse for smagsnuancer i vin, men tilpas udefinerbart til at de fleste uden videre vil lade den passere, uanset hvorledes vinen smager.

Lalala

Et samlet udtryk for tre navnkundige vine fra Côte-Rôtie i den nordlige Rhônedal. En måde, så at sige at være på fornavn med vine til mange tusinde kroner flasken. Uanset om man har smagt disse tre La'er, vil det aftvinge en respekt hos de fleste, hvis man f.eks. siger, at en given Rhônevin jo langtfra er på højde med Lalala'erne, som de var før i tiden. (For en rutineret Kender var alle berømte vine langt bedre 'før i tiden').

M

Maceration

En væsentlig del af processen med at lave rødvin. Meget vigtigt for vinens udtryk, men få ved noget videre om, på hvilken måde det indvirker på den færdige vin. Oplagt at henvise til vanskeligheder med macerationen eller lignende, hvis man skal give udtryk for en sløret misbilligelse.

Maceration carbonique

Teknik til at skabe særligt lette og frugtige rødvine. Blev i mange år brugt som spørgsmål i fast stil af en hel række Kendere, der ikke kan betragtes som generelt velestimerede. Meget slidt udtryk; bør bruges med varsomhed.

Malolaktisk gæring

Blandt Kendere blot kaldet malo. Beskriver en omdannelse af æblesyre til mælkesyre. Konkret begreb og normalt uanvendeligt for en ægte Kender, men man kan f.eks. dog hævde, at 'den malolaktiske gæring har vist ikke forløbet helt hensigtsmæssigt'; ingen vil for alvor være klar over konsekvensen af dette.

Merde

Udmærket udbrud, der viser en frankofil baggrund og antyder klassisk vindannelse, uden at betyde noget konkret hverken positivt eller negativt.

Mhm

Udtrykker en stum tilkendegivelse af en berømt eller generelt velestimeret Kenders bedømmelse. Bør ledsages af en forsigtig bøjning i nakken.

Moderne

Herligt udtryk, der kan være positivt, negativt, nedladende eller opløftende efter behag. Som beskrivelse kan man evt gardere sig (mod at andre finder vinen gammeldags) ved at hævde, at 'intentionen er moderne.'

N

Naturlig

Glimrende udtryk om vine, man kan lide. Som modsætning til unaturlig (hvilket næppe er en betegnelse nogen vil bruge om vin, de kan lide).

Note

En beskrivelse af en konkret vin, der pr. defintion er kategorisk og ultimativ. Et meget vigtigt redskab for en ægte Kender: En note om en given vin er autoritativ og udtrykker Sandheden om vinen. Skulle der være uoverenstemmelse mellem ens egne og andres noter, er det ikke udtryk for forskellige opfattelser af vinen, men tilkendegiver de andres manglende faglige, åndelige og moralske kompetence.

Noter

Man bør til enhver tid afholde sig fra at hævde, at en vin smager af dette eller hint; en rigtig Kender fremhæver, at vinen har noter af dette eller hint.

O

Oxidation

Begreb der beskriver vinens udvikling, ældning og en hel masse andet. Kan anvendes som et udtryk for fejl, modning eller produktionsmetode. Meget anvendelig term i ikke kategoriske udsagn. Alle vine har en eller anden grad af oxidation.

Oxidativ

Temmelig luftig teknisk term. Det modsatte af Reduktiv. Meget få vil være sikre nok til at modsige, at en vin skulle være oxidativ.

Oxireduktiv

Fagterm, der i almindelig menneskers ører nærmer sig rent vrøvl. Bør kun anvendes af den rutinerede Kender.

P

Prætentiøs

En måde at bashe en dyr vin, hvis man ikke kan lide den, eller evt. har vurderet den som værende ligegyldig. 'Jovist er det en stor og dyr vin, og den smager jo basalt set godt, men jeg synes, den har noget prætentiøst over sig.'

S

Sangvinsk

Altid herligt at binde vinens karakter op på en kategorisering af mennesketyper, som de færreste egentlig er fortrolige med. Se også Elegisk, Flegmatisk og Kolerisk.

Struktur

En af vinens hjørnestene. Henviser oftest til vinens syre og evt. tanninindhold, men der er ingen klart afgrænsede definitioner. Kan bruges både positivt og negativt i flæng og vil altid dupere.

Stor

En stor vin er en betegnelse, der er simpelthen kun kan tilskrives de allerbedste vine, og man bør omgås udtrykket med varsomhed. Heldigvis kan det modificeres på flere måder, således at man kan differentiere mellem 'stor' og 'god'. På den måde kan en vin være stor, selvom man ikke rigtig kan lide den. Kan benyttes hvis man ikke har vurderet en særligt dyr flaske videre højt. 'Bevares det er stor vin, men jeg synes ikke, den rigtigt er i balance på dette stadie.'

U

Uprætentiøs

En udmærket bortforklaring hvis man har rost en alt for billig vin (og det gør Kendere bare ikke!). 'Jovist er det en lille og simpel vin, og den smager jo heller ikke af noget særligt, men jeg synes den har noget herligt uprætentiøst over sig.'

V

Vinøs

En måde at udtrykke at en vin er særligt vinagtig. Positivt; men kan vel ikke i sig selv betragtes som videre klar tale.

Å

Årgang

Kan være utrolig afgørende for en vins kvalitet og traditionelt set noget, Vinkendere bruger meget energi på at tale om. En sand Kender bør aldrig være rigtig glad for vine fra mindre anerkendte årgange. For en sikkerheds skyld bør Kenderens favoritårgange være så tilpas gamle, at ingen andre må formodes at have smagt dem: 1945, 1928 og 1921 er udmærkede - omend ikke videre originale - muligheder.

4 kommentarer:

Peder Byberg sagde ...

Sådan!

Turbovinøs coaching!

Jeg takker med flg: http://www.youtube.com/watch?v=vjmeAmKz0wM

MR sagde ...

Vi selvtakker for det storslåede filmklip!

MR sagde ...
Denne kommentar er fjernet af forfatteren.
MR sagde ...
Denne kommentar er fjernet af forfatteren.